Công bố 19 nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính và nhân sự

Chủ đề   RSS   
 • #535950 30/12/2019

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 764 lần


  Công bố 19 nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính và nhân sự

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV vừa ban hành một số Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc 12 tỉnh và nhân sự Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Lai Châu, Bình Phước.

  Cụ thể:

  1) Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2020), tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 01 thành phố; 193 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 05 phường và 13 thị trấn.

  2) Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ. Sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 225 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 197 xã, 17 phường và 11 thị trấn.

  3) Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên; thành lập thị xã Duy Tiên và các phường, xã thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam và Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

  4) Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Sau khi sắp xếp, tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 131 xã, 10 phường và 10 thị trấn.

  5) Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Sau khi sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 01 thành phố và 03 thị xã; 460 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.

  6) Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 125 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

  7) Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 02 thành phố; 142 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

  8) Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 98 xã, 39 phường và 08 thị trấn.

  9) Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đăk Nông. Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định Thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông; Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

  10) Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An. Sau khi sắp xếp, tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 13 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 188 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 161 xã, 12 phường và 15 thị trấn.

  11) Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Theo Nghị quyết, nhập toàn bộ 843,54 km2 diện tích tự nhiên, 51.003 người của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Sau khi nhập, thành phố Hạ Long có 1.119,12 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 300.267 người, đồng thời Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh; Giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh để nhập vào Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

  12) Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, sẽ mhập toàn bộ 14,40 km2 diện tích tự nhiên và 7.898 người của xã Thường Thới Hậu B vào xã Thường Lạc. Sau khi nhập, xã Thường Lạc có 22,88 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.131 người. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 17 phường và 09 thị trấn.

  13) Nghị quyết 843/NQ-UBTVQH14 ngày 25/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

  14) Nghị quyết 839/NQ-UBTVQH14 ngày 20/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Minh Ngọc, kể từ ngày 5/12/2019.

  15) Nghị quyết 840/NQ-UBTVQH14 ngày 20/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Bùi Mai Hoa, kể từ ngày 5/12/2019.

  16) Nghị quyết 841/NQ-UBTVQH14 ngày 20/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Ngọc Hà, kể từ ngày 5/12/2019.

  17) Nghị quyết 844/NQ-UBTVQH14 ngày 25/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Từ Thiện, kể từ ngày 9/12/2019.

  18) Nghị quyết 846/NQ-UBTVQH14 ngày 25/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Lê Chinh, kể từ ngày 9/12/2019.

  19) Nghị quyết 845/NQ-UBTVQH14 ngày 25/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Tuệ Hiền, kể từ ngày 9/12/2019.

  Các Nghị quyết được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội (http//www.quochoi.vn).

  Trọng Quỳnh

  Cổng thông tin điện tử Quốc hội

   
  3193 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  chebap2012 (09/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận