Công bố 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #605659 25/09/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70305
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1501 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công bố 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam

  Ngày 19/9/2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1318/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 

  Theo đó, công bố 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:

  1-Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  2-Thủ tục đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

  3-Thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

  4-Thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

  Hướng dẫn đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộC, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, như sau:

  (1) Trình tự thực hiện

  Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

  *Đối với người lao động

  - NLĐ là người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: 

  Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ); nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý.

  - Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

  + Trường hợp đóng qua đơn vị đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị quản lý.

  + Trường hợp đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi thường trú của NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền cho cơ quan BHXH.

  + Đối với NLĐ được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy nộp sau khi về nước: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị hoặc cho cơ quan BHXH.

  - Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 

  Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 3 Mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị quản lý.

  - Đối với NLĐ và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưỏng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hàng tháng: 

  NLĐ hoặc thân nhân NLĐ chết lập hồ sơ theo quy định tại điểm 4 Mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan BHXH nơi thường trú hoặc thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc.

  - NLĐ có từ 02 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 5 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ): 

  Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú.

  *Đơn vị sử dụng lao động

  - Kê khai hồ sơ theo quy định tại điểm 6 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho cơ quan BHXH;

  Nộp tiền đóng của đơn vị (bao gồm tiền đóng thuộc trách nhiệm của đơn vị SDLĐ và NLĐ), tiền đóng của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tiền đóng của phu quân hoặc phu nhân, tiền đóng của NLĐ còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hàng tháng đóng thông qua đơn vị cho cơ quan BHXH. 

  Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

  Bước 3. Nhận kết quả gồm: 

  Sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN (nếu có).

  (2) Cách thức thực hiện

  - Nộp hồ sơ:

  NLĐ và đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bằng một trong các hình thức sau:

  + Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH;

  +  Thông qua dịch vụ bưu chính;

  + Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN.

  -  Đóng tiền theo quy định

  - Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

  (3) Thành phần hồ sơ

  - Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

  +  Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia lần đầu hoặc có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin.

  Xem và tải Mẫu TK1-TS

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/26/mau-1.docx

  Trường hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  - Đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

  +  Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia lần đầu hoặc có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin;

  +   Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc Hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

  -  Đối với người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 

  Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia lần đầu hoặc có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin.

  -  NLĐ và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng, NLĐ hoặc thân nhân NLĐ chết kèm theo các giấy tờ:

  + Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin;

  +  Sổ BHXH của NLĐ;

  - Đối với NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau

  + Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

  + Các sổ BHXH.

  - Đối với đơn vị SDLĐ

  + Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

  Xem và tải Mẫu TK3-TS

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/26/mau-3.docx

  +  Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-Lt);

  Xem và tải Mẫu D02-LT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/26/mau-2.docx

  +  Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến điều chỉnh thông tin của đơn vị (nếu có);

  + Hồ sơ của NLĐ.

  (4) Thời hạn giải quyết

  Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định:

  - Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới: Không quá 05 ngày.

  - Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: Không quá 05 ngày.

  - Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BhYt, BHTN, BHtNLĐ-bNn: Không quá 10 ngày.

  - Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BhtN, BHTNLĐ-BnN: Không quá 03 ngày.

  -  Trường hợp xác nhận sổ BHXH: Không quá 05 ngày.

  - Trường hợp hoàn trả do đóng trùng BHXH, BHTN: Không quá 10 ngày.

  (5) Đối tượng thực hiện TTHC

  -  Đơn vị SDLĐ;

  -  NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN;

  -  Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  -  Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

  -   NLĐ và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng;

  - NLĐ có từ 2 sổ BHXH trở lên đóng trùng BHXH, BHTN

  Xem 03 thủ tục hành chính còn lại tại Quyết định 1318/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 19/9/2023.

   
  502 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  duyquang_cndt (26/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận