Công bố 03 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng

Chủ đề   RSS   
 • #603977 13/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2201)
  Số điểm: 76692
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1627 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công bố 03 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng

  Ngày 07/7/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 3002/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Theo Quyết định 3002/QĐ-BQP 03 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng, cụ thể:

  - Thủ tục tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

  - Thủ tục tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy

  - Thủ tục tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở

  Theo đó, các thủ tục hành chính này thay thế thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định 6184/QĐ-BQP

  Trong đó, thủ tục tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện như sau:

  Bước 1: Căn cứ chỉ tiêu cử tuyển do Bộ Quốc phòng giao, Ban Tuyển sinh quân sự và cơ quan chức năng các quân khu hoặc tương đương phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương trực thuộc và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, chỉ tiêu phải bảo đảm đúng cơ cấu vùng miền.

  Bước 2: Ban Tuyển sinh quân sự và cơ quan chức năng cấp sư đoàn, tỉnh và tương đương tổ chức sơ tuyển và hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, thực hiện xong trước ngày 25 tháng 6 hằng năm.

  Bước 3: Ban Tuyển sinh quân sự các cấp xét duyệt hồ sơ, thông qua cấp ủy cùng cấp và báo cáo đề nghị với các trường trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

  Bước 4: Hội đồng tuyển sinh các trường thẩm định, báo cáo đề nghị với Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cơ quan Thường trực) trước ngày 15/7 hằng năm.

  Bước 5: Cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với Cục Cán bộ thuộc Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực, Cục Dân quân tự vệ thuộc Bộ Tổng Tham mưu thẩm định và đề xuất danh sách đủ tiêu chuẩn cử tuyển xong trước ngày 10 tháng 8 hằng năm; tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định trước ngày 30/8 hằng năm.

  Cách thức thực hiện: Thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng nộp cho Ban Tuyển sinh cấp sư đoàn, cấp tỉnh và tương đương.

  Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

  - Đơn đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển.

  Xem và tải đơn

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/13/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%201.docx

  - 03 phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.

  Xem và tải Phiếu đăng ký

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/13/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2002.docx

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/13/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2003.docx

  - 01 phiếu khám sức khỏe.

  - 01 bản thẩm tra, xác minh lý lịch.

  - Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính giấy khai sinh.

  - Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh chưa được cấp bằng tốt nghiệp.

  - Bản sao học bạ trung học phổ thông.

  - Giấy xác nhận là con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh; người được hưởng chính sách như thương binh; các giấy xác nhận đối tượng mà thí sinh được hưởng ưu tiên xét cử tuyển (nếu có).

  - Xác nhận nơi thường trú, thời gian thường trú. Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chịu trách nhiệm xác nhận nơi thường trú, thời gian thường trú của thí sinh dự tuyển. Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

  Thời hạn giải quyết:

  - Tổ chức sơ tuyển và thí sinh làm hồ sơ, thực hiện xong trước ngày 25/6 hằng năm.

  - Xét duyệt và báo cáo đề nghị với các trường trước ngày 30/ 6 hằng năm.

  - Hội đồng tuyển sinh các trường thẩm định, báo cáo đề nghị với Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng trước ngày 15/7 hằng năm.

  - Thẩm định và đề xuất danh sách đủ tiêu chuẩn cử tuyển xong trước ngày 10/8 hằng năm; tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định trước ngày 30/8 hằng năm.

  Lệ phí:

  - Phí sơ tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ.

  - Phí đăng ký xét tuyển: Không.

  Xem chi tiết tại Quyết định 3002/QĐ-BQP có hiệu lực từ ngày 07/7/2023.

   
  195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận