Công an khu vực được kiểm tra cư trú trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #541124 14/03/2020

  ThK_Law

  Mầm

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2020
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 805
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 26 lần


  Công an khu vực được kiểm tra cư trú trong trường hợp nào?

  Có rất nhiều trường hợp Công an kiểm tra cư trú đột xuất vào lúc giữa đêm; điều này làm nhiều người đặt câu hỏi khi nào Công an khu vực được quyền kiểm tra cư trú tại nhà dân?

  Quy định về kiểm tra cư trú được nêu tại Điều 26 Thông tư 35/2014/TT-BCA, cụ thể tại khoản 1 Điều quy định việc kiểm tra cư trú có thể được tiến hành định kỳ, đột xuất, hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

  Thêm nữa, khoản 2 Điều 26 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về những đối tượng được kiểm  tra cư trú bao gồm: công dân, hộ gia đình, cơ sở cho thuê lưu trú, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú

  Như vậy, có thể hiểu rằng Công an có quyền kiểm tra cư trú của công dân bất ký lúc nào. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra cư trú, lực lượng Công an phải tuân theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

  - Khi kiểm tra cư trú (thi hành công vụ hoặc khi làm việc) phải sử dụng đúng trang phục của chiến sĩ Công an nhân dân (theo quy định tại Điều 11 Nghị định 208/2013/NĐ-CP)

  - Có trách nhiệm xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách, chức vụ khi thi hành công vụ nếu công dân có thắc mắc (vì theo quy định tại Hiến pháp 2013 công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở)

  - Có chuẩn mực khi tiếp xúc làm việc với người dân (theo quy định tại điểm b khoản 5 Nghị định 208/2013/NĐ-CP)

  - Việc kiểm tra cư trú của Công an cấp trên tại địa bàn dân cư phải có cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã được giao quản lý cư trú tại địa bàn chứng kiến (quy định tại khoản 5 Điều 26 Thông tư 35/2014/TT-BCA)

  - Được quyền huy động lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia (quy định tại khoản 4 Điều 26 Thông tư 35/2014/TT-BCA)

  Về nội dung kiểm tra cư trú được quy định tại khoản 3 Điều 26 Thông tư 35/2014/TT-BCA bao gồm:

  - Kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức;

  - Các nội dung khác theo pháp luật cư trú.

  Cập nhật bởi ThK_Law ngày 14/03/2020 10:50:26 SA
   
  13676 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận