Còn nợ tiền sử dụng đất thì có được chuyển nhượng QSDĐ không?

Chủ đề   RSS   
 • #602224 28/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2222)
  Số điểm: 77769
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Còn nợ tiền sử dụng đất thì có được chuyển nhượng QSDĐ không?

  Đối với đất đang trong quá trình thanh toán, hoặc thanh toán chậm tiền sử dụng đất thì có được sang tên sổ đỏ không? Đây là vướng mắc của nhiều người. Bài viết sau sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, như sau:

  Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

  - Đất không có tranh chấp;

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  - Trong thời hạn sử dụng đất.

  Đồng thời, Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

  Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại; tặng cho; thế chấp; góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. 

  Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; 

  Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận; hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

  Như vậy, theo quy định trên, khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền như chuyển nhượng; cho thuê; tặng cho; thế chấp; góp vốn quyền sử dụng đất. 

  Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

  Theo đó, muốn chuyển nhượng đất cho người khác, người dân cần thanh toán đầy đủ nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước.

   
  334 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  danusa (03/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận