Con không hiếu thảo với cha mẹ thì có được hưởng thừa kế?

Chủ đề   RSS   
 • #600252 20/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1225)
  Số điểm: 43253
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1229 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Con không hiếu thảo với cha mẹ thì có được hưởng thừa kế?

  Hiếu thảo luôn là văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta qua bao đời, những chuẩn mực đạo đức không những được sử dụng trong cuộc sống mà nó còn áp dụng vào luật, nhất là trong thừa kế, hôn nhân và gia đình.
   
  Để thừa hưởng di chúc để lại thì người đó phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định trong đó cũng có quy định về vấn đề đạo đức, vậy trường hợp con bị từ mặt do không hiếu thảo với cha mẹ thì có được hưởng thừa kế? 
   
  con-khong-hieu-thao-voi-cha-me-thi-co-duoc-huong-thua-ke?
   
  1. Trường hợp nào sẽ không được hưởng di sản?
   
  Pháp luật đặc biệt nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội liên quan đến quyền hưởng di sản theo Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định những người sau đây không được quyền hưởng di sản:
   
  - Thứ nhất là người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.
   
  - Thứ hai là người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản, ở đây có thể hiểu là xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc sức khỏe của người nuôi dưỡng.
   
  - Thứ ba là người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.
   
  - Thứ tư là người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
   
  Trừ trường hợp vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc thì vẫn được nhận.
   
  2. Không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế
   
  Căn cứ Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một số trường hợp sau đây nếu không được chia thừa kế theo di chúc thì vẫn trở thành người thừa kế theo pháp luật và hưởng di chúc.
   
  Theo đó, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
   
  - Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng.
   
  - Con thành niên mà không có khả năng lao động.
   
  Quy định trên không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định pháp luật.
   
  3. Bất hiếu với cha mẹ có được hưởng thừa kế theo pháp luật?
   
  Trong trường hợp mà cha mẹ không để lại di chúc chia di sản cho người hưởng thừa kế thì di sản sẽ được chia theo pháp luật, dựa vào Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
   
  (1) Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
   
  - Không có di chúc.
   
  - Di chúc không hợp pháp.
   
  - Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
   
  - Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
   
  (2) Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
   
  - Phần di sản không được định đoạt trong di chúc.
   
  - Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật.
   
  - Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
   
  Qua quy định trên, cho thấy trường hợp cha mẹ không để lại di chúc thì con có hành vi bất hiếu lúc còn sống vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật.
   
  4. Thứ tự hưởng thừa kế theo pháp luật
   
  Người thừa kế theo pháp luật sẽ được chia theo các hàng thừa kế có quyền hưởng bằng nhau được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:
   
  - Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
   
  - Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
   
  - Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
   
  Lưu ý: Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
   
  Như vậy, con không hiếu thảo với cha mẹ vẫn được hưởng thừa kế theo di chúc nếu người lập di chúc biết hành vi đó nhưng vẫn chấp nhận, trường hợp không để lại di chúc thì con đẻ, con nuôi vẫn được ưu tiên hàng thừa kế số 1 nếu hưởng thừa kế theo pháp luật. 
   
  279 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (23/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600273   20/03/2023

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Con không hiếu thảo với cha mẹ thì có được hưởng thừa kế?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của tác giả. Việc truất quyền thừa kế do con không hiếu thảo với cha mẹ phụ thuộc vào ý muốn của người lập di chúc về việc không cho người có quyền hưởng di sản thừa kế được hưởng di sản của mình. Do đó, nếu cha mẹ vẫn muốn cho con mình hưởng thừa kế thì vẫn được hưởng.

   
  Báo quản trị |