Con đường từ Cử nhân luật trở thành Kiểm sát viên ở VKSND tối cao như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #611144 03/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (614)
  Số điểm: 9610
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 209 lần


  Con đường từ Cử nhân luật trở thành Kiểm sát viên ở VKSND tối cao như thế nào?

  Con đường từ cử nhân luật được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cần có các tiêu chuẩn gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nếu bạn có mong muốn trở thành Kiểm sát viên trong tương lai nhé

  (1) Cử nhân luật có thể làm Kiểm sát viên ở VKSND tối cao không?

  Tiêu chuẩn chung để trở thành Kiểm sát viên được quy định tại Điều 75 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 bao gồm:

  - Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

  - Có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của Luật này.

  - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Theo đó, công dân có trình độ cử nhân luật trở lên có đầy đủ các yếu tố trên thì đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên

  (2) Kiểm sát viên tại VKSND có mấy hạng ngạch?

  Theo Điều 76 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, ngạch Kiểm sát viên VKSND gồm có:

  - Kiểm sát viên sơ cấp

  - Kiểm sát viên trung cấp

  - Kiểm sát viên cao cấp

  - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  (3) Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên theo các hạng ngạch

  Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp

  Người có đủ tiêu chuẩn chung tại mục (1) và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát quân sự:

  - Có thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên;

  - Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

  - Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp.

  (Điều 77 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014)

  Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp

  Người có đủ tiêu chuẩn chung tại mục (1) và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát quân sự:

  - Đã là Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 05 năm;

  - Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

  - Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên sơ cấp;

  - Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên trung cấp.

  Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân, người đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên, có đủ tiêu chuẩn (1), các điểm b, c và d khoản 1 Điều 78 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát quân sự.

  (Điều 78 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014)

  Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp

  Người có đủ tiêu chuẩn chung tại mục (1) và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát quân sự:

  - Đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 05 năm;

  - Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

  - Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên cấp dưới;

  - Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên cao cấp.

  Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân, người đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại (1), các điểm b, c và d khoản 1 Điều 79 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát quân sự.

  (Điều 79 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014)

  Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Người có đủ tiêu chuẩn chung tại mục (1) và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

  - Đã là Kiểm sát viên cao cấp ít nhất 05 năm;

  - Có năng lực chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Có năng lực giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân, người đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 20 năm trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại (1), điểm b và điểm c khoản 1 Điều 80 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  (Điều 80 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014)

   
  823 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn motchutmoingay24 vì bài viết hữu ích
  admin (11/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận