Con của liệt sỹ có được nhận trợ cấp tuất và trợ cấp xã hội hàng tháng không?

Chủ đề   RSS   
 • #609700 19/03/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 8772
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 190 lần


  Con của liệt sỹ có được nhận trợ cấp tuất và trợ cấp xã hội hàng tháng không?

  Chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội.

  Vậy con của liệt sỹ sẽ nhận được các khoản trợ cấp nào, mức trợ cấp ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

  (1) Trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp xã hội là gì?

  Trợ cấp tuất hàng tháng là khoản tiền được cấp ổn định hàng tháng nhằm hỗ trợ gánh nặng tài chính, đảm bảo cuộc sống cho thân nhân người có công với cách mạng.

  Trợ cấp xã hội là một khoản tiền hoặc tài sản, hiện vật do Nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ cấp cho các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, người nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo, gặp bất hạnh nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

  (2) Con của liệt sỹ được nhận các khoản trợ cấp gì?

  Căn cứ vào quy định tại Điều 16 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 quy định về Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sỹ, con của liệt sỹ sẽ được trợ cấp và ưu đãi như sau:

  1/ Trợ cấp tuất hàng tháng khi chưa đủ 18 tuổi hoặc đủ 18 tuổi trở lên nhưng còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng

  2/ Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng nếu mồ côi cả cha mẹ và thuộc trường hợp được nhận trợ cấp tuất

  3/ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần nếu thuộc trường hợp bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng

  4/ Được Nhà nước mua Bảo hiểm y tế

  5/ Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ

  6/ Trợ cấp một lần cho thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi chết

  7/ Trợ cấp mai táng

  8/ Các chế độ ưu đãi được quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14

  9/ Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5  Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 nếu đang được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

  Ngoài ra, nếu thuộc diện đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP sẽ được hưởng thêm khoản trợ cấp xã hội hằng tháng.

  (3) Mức trợ cấp và ưu đãi của các khoản trợ cấp là bao nhiêu?

  Theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội, mức trợ cấp tuất hàng tháng được tính như sau:

  - 50% mức lương cơ sở (900.000 đồng)

  - 70% mức lương cơ sở nếu không có người trực tiếp nuôi dưỡng (1.260.000 đồng)

  (Mức lương cơ sở 2024: 1.800.000 đồng/ tháng)

  Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, mức trợ cấp xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định tại Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP nhân với hệ số tùy theo trường hợp:

  - Hệ số 2,5 nếu dưới 04 tuổi (900.000 đồng)

  - Hệ số 1,5 nếu từ đủ 04 tuổi trở lên(540.000 đồng)

  (Mức trợ cấp xã hội hàng tháng: 360.000 đồng/ tháng)

  Ngoài ra, con của liệt sỹ còn được nhận các ưu đãi khác như:

  -  Được Nhà nước đóng tiền bảo hiểm y tế và được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh (Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014)

  - Hỗ trợ viếng mộ liệt sỹ (3.000 đồng/ km/ người) 

  - Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở (18.000.000 đồng theo hiện hành)

  - Mức hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần (điều trị tại nhà 1.849.500 đồng/người/lần; điều trị tập trung 3.699.000 đồng/người/lần)

  Như vậy, nếu con của liệt sỹ đủ điều kiện (dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi nhưng vẫn còn đi học hoặc khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng) và thuộc các trường hợp của được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP sẽ được nhận trợ cấp tuất và trợ cấp xã hội hàng tháng.

   
  156 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn motchutmoingay24 vì bài viết hữu ích
  admin (15/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận