Con cái làm hư hỏng tài sản của người khác thì cha mẹ phải bồi thường

Chủ đề   RSS   
 • #561542 30/10/2020

  danluan123
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (737)
  Số điểm: 5110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Con cái làm hư hỏng tài sản của người khác thì cha mẹ phải bồi thường

  Hiện nay, chế độ bảo vệ tuổi chưa thành niên được pháp luật quy định chặt chẽ. Trong đó có những quy định về việc bồi thường thiệt hại do con cái chưa đến độ tuổi thành niên gây ra. Cụ thể về việc trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con cái chưa thành niên gây ra thuộc về cha mẹ. Chính là người đại diện theo pháp luật của con. Đặc biệt, theo quy định pháp luật điều chỉnh thì ra sao?

  Căn cứ Điều 74 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

  Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự.

  Như vậy, có thể thấy việc bồi thường trách nhiệm do con chưa thành niên gây hư hại đến tài sản của người khác chính việc bồi thường này thuộc về cha mẹ. Pháp luật quy định cụ thể về việc bồi thường này nhằm hiểu rõ những hành vi của người dưới 18 tuổi. Khi ở độ tuổi này thì thống kê trung bình mức độ tâm sinh lý và suy nghĩ chưa được thấu đáo. 

  Bên cạnh đó, về việc bồi thường đòi hỏi phải bồi thường bằng hiện vật có thể là tiền theo thỏa thuận, mà ở độ tuổi này không phải tất cả những đứa trẻ có thể có những khoản tiền hoặc tài sản khác để bù đắp cho hành vi mình gây ra. Chính vì vậy, pháp luật quy định theo pháp lý trên là hoàn toàn hợp lý.

   
  850 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #572847   28/06/2021

  katkumhat
  katkumhat
  Top 100
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (634)
  Số điểm: 3930
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 60 lần


  Cụ thể Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về trường hợp bồi thường thiệt hại do con cái chưa thành niên gây ra như sau:

  Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

  Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

  Con cái từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ khi gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. (Lúc này cha mẹ không còn trách nhiệm phải bồi thường cho con).

   
  Báo quản trị |  
 • #572854   28/06/2021

  Hong312
  Hong312
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (453)
  Số điểm: 3450
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 67 lần


  Chào bạn, mình xin góp thêm ý:

  Tại Điều 586 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau:

  Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

  1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

  2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

  Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

  3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

  Như vậy, người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

   

   
  Báo quản trị |