Có Visa du lịch và giấy phép lao động thì có làm việc ở Việt Nam được không?

Chủ đề   RSS   
 • #562632 13/11/2020

  Có Visa du lịch và giấy phép lao động thì có làm việc ở Việt Nam được không?

  Visa của người lao động nước ngoài được cấp với mục đích là du lịch có thời hạn không quá 03 tháng tại Điều 9 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 được sửa đổi năm 2019. Còn muốn làm việc tại doanh nghiệp thì phải xin visa là lao động. Như vậy, sử dụng visa này để làm việc thì là sai mục đích theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
   
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 thì thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:
   
  - Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;
   
  - Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;
   
  - Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
   
  - Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động. "
   
  Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp người lao động nước ngoài có Visa du lịch nhưng đã có giấy phép lao động thì được chuyển đổi mục đích thị thực. Trình tự, thủ tục cấp thị thực mới thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.
   
   
  1188 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #563653   28/11/2020

  Trên thực tế mình thấy, có một số người nước ngoài có visa du lịch, không có giấy phép lao động nhưng vẫn qua Việt Nam làm việc. Sau khi làm việc được một thời gian, những người nước ngoài này mới bắt đầu làm giấy phép lao động.

   
  Báo quản trị |