Có việc làm nhưng không thông báo đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận trợ cấp thất nghiệp được không

Chủ đề   RSS   
 • #606719 10/11/2023

  nitrum01
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 2362
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 42 lần


  Có việc làm nhưng không thông báo đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận trợ cấp thất nghiệp được không

  Trợ cấp thất nghiệp là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị mất việc, thôi việc. Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải đảm bảo đủ điều kiện và có yêu cầu nhất định. Vậy đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng vừa đi kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp mà có việc làm thì có được hưởng tiếp tục không?
   
  Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
   
  Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 đề cập người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  + Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
   
  - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
   
  - Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
   
  + Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
   
  + Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
   
  + Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
   
  - Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
   
  - Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
   
  - Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
   
  - Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
   
  - Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
   
  - Chết. 
   
  Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
   
  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật việc làm 2013 đề cập người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm. Đồng thời, nếu chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.
   
  Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.
   
  Đồng thời theo quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP) có đề cập giải thích những trường hợp có việc làm:
   
  - Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
   
  - Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;
   
  - Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;
   
  - Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.
   
  Như vậy nếu người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm sẽ thuộc trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
  182 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận