Có tiếp tục sử dụng CCCD hết hạn trước 30/6 để chờ cấp thẻ Căn cước mới được không?

Chủ đề   RSS   
 • #610124 01/04/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (471)
  Số điểm: 7200
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 154 lần


  Có tiếp tục sử dụng CCCD hết hạn trước 30/6 để chờ cấp thẻ Căn cước mới được không?

  Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước (có hiệu lực kể từ 1/7/2024). Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân sang luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là Thẻ căn cước.

  (1) Thẻ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN hết hạn trước ngày 30/6/2024 có được sử dụng tiếp đợi cấp THẺ CĂN CƯỚC không?

  Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định về chuyển tiếp căn cước công dân như sau:

  - Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành (1/7/2024) có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

  - Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết 31/12/2024

  - Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ 15/01/2024 đến trước 30/06/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết 30/6/2024

  - Quy định về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước quy định tại Luật này cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật đó được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

  Như vậy, thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 1/7/2024 thì được sử dụng tiếp đến khi hết thời hạn được in trên thẻ, sau khi hết hạn thì làm lại thẻ Căn cước. Những trường hợp hết hạn từ ngày 15/1 đến trước ngày 30/6/2024 thì sử dụng đến hết 30/6/2024.

  Đối với Chứng minh nhân dân, giá trị sử dụng được kéo dài đến hết 31/12/2024.

  (2) Người dân không phải đổi thẻ căn cước mới nếu chưa có nhu cầu

  Liên quan đến vấn đề này, tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến một số quy định của Luật Căn cước, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết: Theo quy định tại Điều 46 Luật Căn cước 2023 có 4 điều khoản chuyển tiếp.

  Trong đó có quy định thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ căn cước khi công dân có yêu cầu. 

  “Người dân không phải đến cơ quan quản lý để tích hợp, khai báo thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu cần đổi thẻ hoặc bổ sung, thay đổi nội dung nào đó liên quan đến cá nhân thì mới đến cơ quan chức năng để cấp đổi thẻ”, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết.

  Về thu thập dữ liệu mống mắt, Trung tướng Nguyễn Minh Đức giải thích rõ, khi người dân đến làm thẻ Căn cước mới, đến cấp đổi lại thẻ Căn cước thì cơ quan quản lý sẽ thu thập thông tin bằng thiết bị chuyên dụng để làm giàu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

  (Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ)

  (3) Các trường hợp phải cấp, đổi thẻ Căn cước

  Căn cứ tại Điều 19 Luật Căn cước 2023 có quy định như sau về người được cấp thẻ căn cước:

  - Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

  - Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

  - Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

  Đồng thời căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023 về các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước:

  - Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

  + Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

  + Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

  - Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

  - Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

  - Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

  - Xác lập lại số định danh cá nhân;

  - Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

  Như vậy, các trường hợp phải cấp, đổi thẻ Căn cước là:

  - Công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp thẻ căn cước, thẻ CCCD;

  - Công dân đã có thẻ CCCD nhưng hết thời hạn sử dụng.

  - Trường hợp công dân dưới 14 tuổi, công dân có thẻ CCCD còn thời hạn sử dụng được cấp thẻ căn cước khi công dân đó có nhu cầu.

   
  658 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận