Có thực hiện đấu giá đất sử dụng cho dự án tái định cư, nhà ở xã hội?

Chủ đề   RSS   
 • #602375 08/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có thực hiện đấu giá đất sử dụng cho dự án tái định cư, nhà ở xã hội?

  Thông thường các dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến bất động sản đều tiến hành thực hiện đấu giá, qua đó có thể lựa chọn ra nhà đầu tư phù hợp thực hiện dự án. Trường hợp đối với dự án thực hiện tái định cư và nhà ở xã hội thì có thực hiện đấu giá đất?
   
  co-thuc-hien-dau-gia-dat-su-dung-cho-du-an-tai-dinh-cu-nha-o-xa-hoi?
   
  1. Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo nguyên tắc nào?
   
  Tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cần phải thực hiện theo nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 117 Luật Đất đai 2013 như sau:
   
  - Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
   
  - Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.
   
  Căn cứ quy định trên thì đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo nguyên tắc trên và quy định khác về đất đai và luật về đấu giá tài sản.
   
  2. Trường hợp nào được đấu giá quyền sử dụng đất?
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
   
  - Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua.
   
  - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
   
  - Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
   
  - Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
   
  - Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
   
  - Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
   
  - Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.
   
  - Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
   
  Lưu ý: Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.
   
  3. Trường hợp nào không được đấu giá quyền sử dụng đất?
   
  Theo khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:
   
  - Giao đất không thu tiền sử dụng đất.
   
  - Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 Luật Đất đai 2013.
   
  - Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 Luật Đất đai 2013.
   
  - Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản.
   
  - Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.
   
  - Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.
   
  - Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.
   
  - Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.
   
  4. Quy định về điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
   
  - Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:
   
  + Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
   
  + Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
   
  + Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
   
  - Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
   
  - Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai 2013.
   
  - Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.
   
  Như vậy, từ các dữ kiện trên có thể thấy trường hợp đối với dự án thực hiện tái định cư và nhà ở xã hội thì không thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất vì đây là những dự án đặc thù nhằm hỗ trợ, bồi thường cho các đối tượng được Nhà nước quy định.
   
  1021 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (10/05/2023) ThanhLongLS (08/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận