Có thể xử lý kỷ luật lao động nữ đang mang thai bằng hình thức khiển trách không?

Chủ đề   RSS   
 • #608539 01/02/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Có thể xử lý kỷ luật lao động nữ đang mang thai bằng hình thức khiển trách không?

  Có thể xử lý kỷ luật lao động nữ đang mang thai bằng hình thức khiển trách không? Công ty xử lý kỷ luật lao động nữ đang mang thai thì bị phạt hành chính bao nhiêu?
   

  Có thể xử lý kỷ luật lao động nữ đang mang thai bằng hình thức khiển trách không?

  Tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm những hình thức sau:

  - Khiển trách.

  - Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

  - Cách chức.

  - Sa thải.

  Dẫn chiếu đến khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

  - Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

  - Đang bị tạm giữ, tạm giam;

  - Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

  - Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  Như vậy có thể hiểu, trường hợp lao động nữ đang mang thai thì công ty không được phép xử lý kỷ luật lao động, bao gồm cả hình thức khiển trách.

  xu-ly-ky-luat

  Công ty xử lý kỷ luật lao động nữ đang mang thai thì bị phạt hành chính bao nhiêu?

  Tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

  Đồng thời tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định: "Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân."

  Theo đó, mức phạt tiền tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 12/2022/NĐ-CP là mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Như vậy, công ty xử lý kỷ luật luật lao động nữ đang mang thai thì bị phạt hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

  Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật người lao động được quy định ra sao?

  Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động được quy định tại khoản 1 Điều 127 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

  - Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

  - Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

  - Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

  Tóm lại, người sử dụng lao động không thể xử lý kỷ luật lao động nữ đang mang thai bằng hình thức khiển trách.

   

   
  99 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận