Có thể sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không?

Chủ đề   RSS   
 • #585738 24/06/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3725
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 115 lần


  Có thể sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không?

  Căn cứ Điều 27 Luật Kế toán 2015 quy định về sửa chữa sổ kế toán như sau: 

  1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

  a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

  b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

  c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

  2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

  3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

  4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

  Bên cạnh đó, Điều 84 Thông tư 05/2019/TT-BTC quy định về vấn đề sửa sổ kế toán như sau:

  1. Khi phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có sai sót thì phải sửa chữa bằng phương pháp phù hợp với quy định của Luật kế toán.

  2. Trường hợp phát hiện sai sót trong các kỳ trước, tổ chức tài chính vi mô phải điều chỉnh hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

  Như vậy, khi xảy ra vấn đề sai sót với sổ kế toán thì không được tẩy xóa làm mất số liệu, thông tin mà mà phải ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên hoặc có thể ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và hai phương pháp này đều phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh. Ngoài ra còn có thể sửa sai bằng cách ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

   
  242 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586174   27/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Có thể sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không?

  Cảm ơn những thông tin mà bạn đã chia sẻ. Đọc bài viết của bạn mà mình đã biết được nếu có sai sót trên sổ kế toán thì vẫn được sửa chữa bằng nhiều cách. Nhờ có bài viết của bạn mà mình đã có thể hiểu sâu hơn về những quy định liên quan đến sổ kế toán. Bài viết của bạn rất hữu ích, mong trong tương lai sẽ được nhận nhiều bài viết của bạn hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #586756   29/06/2022

  Có thể sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không?

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Việc sai sót của sổ sách kế toán dù rằng rất nhỏ cũng sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến doanh nghiệp, thậm chí có thể gây ra những vấn đề lớn về sau. Vì thế, kế toán cần phải lưu ý trong việc thực hiện sổ sách kế toán, đặc biệt là các tình huống sai phạm trong kế toán rất dễ mắc phải. Tùy vào mỗi tình huống sai phạm cụ thể sẽ có những phương pháp phù hợp, tuy nhiên mọi phương pháp sữa sai trong kế toán phải phù hợp với những nguyên tắc sửa sai trong kế toán theo đúng quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #594118   23/11/2022

  Có thể sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên cần lưu ý nguyên tắc sửa chữa sổ sách kế toán:

  - Không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai.

  - Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

  - Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót. 

  Như vậy, bất kỳ ở thời điểm nào kế toán phát hiện ra việc ghi chép sổ sách bị sai dù đã nộp báo cáo tài chính hay chưa thì đều có thể sửa chữa trực tiếp những sai sót.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/11/2022)
 • #594158   25/11/2022

  Có thể sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không?

  Cảm ơn bài chia sẻ hữu ích của bạn, nếu xảy ra sai sót trên sổ kế toán thì vẫn có thể sửa được bằng phương pháp phù hợp theo quy định của pháp luật. Những kiến thức chuyên ngành về sổ kế toán mà bạn đưa ra sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về nghiệp vụ kế toán và có thể áp dụng được nếu gặp tình huống tương tự.

   
  Báo quản trị |  
 • #594247   27/11/2022

  Có thể sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Việc sửa chữa sai sót trên sổ kế toán là một việc quan trọng, nếu việc sửa chữa sai sót này không đúng quy định sẽ bị xử phạt hành chính.
   
  Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán như sau:
   
  2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
   
  b) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định;
   
  Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP quy định như sau:
   
  2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 19; khoản 1, khoản 3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 26; Điều 33; Điều 34; khoản 1, khoản 3 Điều 36; khoản 1 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 48; khoản 1 Điều 57; khoản 1, khoản 2 Điều 61; Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
   
  Theo quy định trên, cá nhân sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đối với tổ chức sẽ có mức phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)