Có thể gửi hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư qua đường bưu điện

Chủ đề   RSS   
 • #541286 16/03/2020

  ThK_Law

  Mầm

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2020
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 805
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 26 lần


  Có thể gửi hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư qua đường bưu điện

  Đây là một trong những nội dung mới được quy định tại dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư của Bộ Tư pháp.

  Hiện chưa rõ hiệu lực của Thông tư này; khi có hiệu lực Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 17/2011/TT-BTPThông tư số 02/2015/TT-BTP.

  Điều 4 dự thảo Thông tư quy định:

  “1. Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, luật sư gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên hoặc Đoàn luật sư nơi đã đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trước đó.”

  Như vậy, so với quy định tại Điều 4 Thông tư 17/2011/TT-BTP, dự thảo Thông tư mới đã bổ sung hình thức gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, cụ thể là qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp và địa điểm nhận hồ sơ là nơi đã đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trước đó.

  Bên cạnh đó, Điều 4 dự thảo Thông tư còn bổ sung thêm những quy định thêm những trường hợp nào Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư  được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.

  Đối với thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật luật sư 2006, bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

  b) Phiếu lý lịch tư pháp;

  c) Giấy chứng nhận sức khỏe;

  d) Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

  đ) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

  *Xem toàn văn dự thảo văn bản tại đây:

  Cập nhật bởi ThK_Law ngày 16/03/2020 06:02:16 CH
   
  1664 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ThK_Law vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận