Có thể đăng ký lại kết hôn khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #593699 05/11/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (448)
  Số điểm: 3425
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Có thể đăng ký lại kết hôn khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hay không?

  Tình huống đặt ra: Cha mẹ tôi hiện tại đã 80 tuổi, hiện đang làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng cán bộ yêu cầu cầu phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, giấy đã bị thất lạc từ lâu và xin trích lục lại không có. Bây giờ có thể xin lại Giấy đăng ký kết hôn hay không?

  Theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

  “Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

  1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

  [...]”

  => Theo đó, nếu trường hợp kết hôn đã được đăng ký tại Cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

  Theo Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định về hồ sơ và thủ tục đăng ký lại kết hôn như sau:

  “Điều 27. Thủ tục đăng ký lại kết hôn

  1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

  a) Tờ khai theo mẫu quy định;

  b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

  Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

  4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.”

  => Theo đó, nếu trường hợp Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây đã bị thất lạc thì có thể nộp thay thế bằng bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn. Trình tự, thủ tục đăng ký lại kết hôn được thực hiện theo quy định nêu trên.

   
   
  365 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594768   30/11/2022

  Có thể đăng ký lại kết hôn khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hay không?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Giaays chứng nhận đăng ký kết hôn là giấy tờ rất quan trọng khi tặng cho tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Trong trường hợp đăng ký kết hôn tại Cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. khi vợ chồng bị mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn mà Ủy ban nhân dân nơi vợ chồng đã đăng ký kết hôn không còn lưu giữ Sổ hộ tịch thì vợ chồng có thể đăng ký lại việc kết hôn. Trường hợp Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn bị thất lạc thì có thể nộp thay thế bằng bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn như là sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên cả hai vợ chồng.

   
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)
 • #596300   29/12/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 3559
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Có thể đăng ký lại kết hôn khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hay không?

  Cám ơn thông tin từ bài viết của tác giả. Giấy chứng nhận kết hôn là loại giấy tờ chứng minh tình trạng một người đã kết hôn nhưng đồng thời nó còn có ý nghĩa đặc biệt với các chủ thể có liên quan và trong nhiều trường hợp giấy chứng nhận kết hôn là loại giấy tờ đặc biệt quan trọng trong các giao dịch hay liên quan đến thủ tục hành chính. Vì vậy, khi mất Giấy chứng nhận kết hôn thì công dân cần đến UBND cấp xã nơi đăng ký kết hôn để yêu cầu cấp lại giấy này.

   
  Báo quản trị |  
 • #597640   29/01/2023

  camnhungtng
  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (258)
  Số điểm: 2007
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 22 lần


  Có thể đăng ký lại kết hôn khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hay không?

  Mình cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin. Giấy chứng nhận kết hôn là giấy tờ quan trọng, nó chứng minh mối quan hệ vợ chồng hợp pháp và ảnh hưởng đến các giao dịch về tài sản chung trong quan hệ hôn nhân. Do vậy, nếu Giấy chứng nhận kết hôn bị mất thì vợ, chồng cần đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành đăng ký lại kết hôn.

   
  Báo quản trị |