Có thể chuyển mục đích của visa từ DN1 sang LĐ1 được không?

Chủ đề   RSS   
 • #593387 31/10/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (454)
  Số điểm: 4091
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Có thể chuyển mục đích của visa từ DN1 sang LĐ1 được không?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 quy định:
  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  ...
  2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

  “Điều 7. Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực
  ...
  4. Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:
  ...
  c) Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
  ...
  5. Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực theo quy định tại khoản 4 Điều này thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi. Trình tự, thủ tục cấp thị thực mới thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật này.”

  Trường hợp người nước ngoài được cấp thị thực DN1 (cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam). Nếu muốn người lao động nước ngoài làm việc theo diện ký hợp đồng lao động tại Việt Nam có thời hạn trên 30 ngày thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động. 
  Và đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo giấy phép lao động thì không thể sử dụng thị thực DN1 mà phải chuyển sang thị thực LĐ. Đồng thời, hiện nay cũng không có thủ tục gia hạn thị thực mà phải cấp mới hoàn toàn.
  Do đó, sau khi xin được giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích của thị thực từ thị thực DN1 sang thị thực LĐ.
  Về thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.

   
  584 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597627   29/01/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Có thể chuyển mục đích của visa từ DN1 sang LĐ1 được không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Visa doanh nghiệp (DN) được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sử dụng visa DN1 thường có thời hạn tối đa 03 tháng, phù hợp cho người nước ngoài có công tác ngắn hạn tại Việt Nam. Còn visa lao động, ký hiệu LĐ1 là loại visa dành cho người nước ngoài làm việc lâu dài tại Việt Nam, có thời hạn tối đa 01 năm. Hiện nay, pháp luật cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng visa từ DN1 sang LĐ1 nhằm phù hợp với tình hình lao động thực tế. Nếu người nước ngoài muốn chuyển đổi từ visa DN1 sang LĐ1 phải đáp ứng được hai điều kiện. 

  - Có công ty bảo lãnh tại Việt Nam

  - Công ty bảo lãnh làm giấy phéo lao động hoặc xác nhận miễn giấy phép lao động.

   
  Báo quản trị |