Có thể chia dịch vụ lắp đặt xuất hóa đơn nhiều lần không?

Chủ đề   RSS   
 • #574199 30/07/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Có thể chia dịch vụ lắp đặt xuất hóa đơn nhiều lần không?

  Theo Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

  "Điều 16. Lập hóa đơn

  ...

  2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

  a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

  Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

  ...

  Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."

  Theo đó, đối với dịch vụ lắp đặt hệ thống thì khi nào làm xong biên bản bàn giao thì phải xuất hóa đơn toàn bộ, không được xuất từng phần hay theo yêu cầu của khách. Đây là quy định bắt buộc, hóa đơn phải xuất đúng thời điểm chứ không phải do các bên thỏa thuận.

   
  1203 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599669   28/02/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 4101
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Có thể chia dịch vụ lắp đặt xuất hóa đơn nhiều lần không?

  Căn cứ Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:
  "Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn
  ...

  4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

  ...

  c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  ..."
  Theo quy định trên, đối với hoạt động lắp đặt thì thời điểm xuất hóa đơn là tời điểm nghiệm thu, lắp đặt hoàn thành. Do đó, theo quan điểm của mình trường hợp này chỉ có thể xuất một hóa đơn khi hoàn thành lắp đặt.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #600823   29/03/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Có thể chia dịch vụ lắp đặt xuất hóa đơn nhiều lần không?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết trên. Trong một số trường hợp, khi cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp chia thành nhiều lần giao hàng, mỗi lần giao hàng sẽ thanh toán tiền hàng đợt đó hoặc do số tiền quá lớn doanh nghiệp muốn chia thành nhiều đợt thanh toán.

   
  Báo quản trị |