Có tên trong sổ hộ khẩu nhưng không có tên trong sổ cận nghèo của gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #569681 30/03/2021

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Có tên trong sổ hộ khẩu nhưng không có tên trong sổ cận nghèo của gia đình

  Theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2e ban hành kèm Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH, giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp cho các hộ gia đình làm căn cứ để xác định những người có tên trên giấy được thụ hưởng các chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó, phụ lục 2e là danh sách các thành viên trong gia đình.

  Thành viên trong hộ gia đình bao gồm những người cùng ăn, ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên và có chung quỹ thu chi (mọi khoản thu nhập của các thành viên đều được đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách đó).

  - Các trường hợp sau đây được tính là thành viên hộ gia đình:

  + Chủ hộ (ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ gia đình với thời gian hơn 6 tháng nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với gia đình);

  + Trẻ em mới sinh hoặc mới nhận làm con nuôi hợp pháp;

  + Những người tương lai sẽ ở lâu dài trong hộ, kể cả có hoặc chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...) mặc dù sống tại hộ chưa đủ 6 tháng, bao gồm: con dâu về nhà chồng, con rể về nhà vợ, người đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài, hoặc các cơ quan xí nghiệp trong nước trở về hộ, người từ lực lượng vũ trang trở về, người về nghỉ hưu, nghỉ mất sức;

  + Thành viên trong hộ đi làm xa nhà trên 6 tháng trong năm, tách hẳn việc ăn uống sinh hoạt chi tiêu cùng gia đình nhưng vẫn gửi thu nhập về cho gia đình;

  + Thành viên trong hộ đi học ở nơi khác trong nước mà gia đình vẫn phải nuôi dưỡng;

  + Họ hàng đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và cùng chung quỹ thu chi.

  - Các trường hợp sau không được tính là thành viên hộ gia đình:

  + Những người ở trọ, người làm thuê, người giúp việc, họ hàng đến ở nhờ có gia đình riêng sống ở nơi khác;

  + Những người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài và người chết.

  Do đó, nếu được xác định là thành viên trong gia đình trong các trường hợp nêu trên nhưng không có tên trong danh sách các thành viên trong gia đình theo phụ lục 2e, mặc dù có tên trong sổ hộ khẩu, thì nên khiếu nại với chủ tịch UBND cấp xã nơi mình thường trú để được giải quyết. 

   
  603 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận