Cơ sở vật chất để hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin phải đảm bảo như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #609776 21/03/2024

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3355
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Cơ sở vật chất để hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin phải đảm bảo như thế nào?

  Với sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay thì những cơ sở vật chất để hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin sẽ được nhà nước đảm bảo như thế nào? Đồng thời thì chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được quản lý thông qua hình thức nào?

  Cơ sở vật chất để hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin phải đảm bảo như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Luật Công nghệ thông tin 2006 về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin như sau:

  Nhà nước huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin; đầu tư một số phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế; ban hành quy chế sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ thông tin.

  Như vậy, những cơ sở hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin sẽ được Nhà nước quan tâm đầu tư và trang bị về cơ sở vật chất cũng như kỹ thuật để phục vụ nghiên cứu.

  Chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được quản lý thông qua hình thức nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật Công nghệ thông tin 2006 về tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như sau:

  - Chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được quản lý thông qua các hình thức sau đây:

  + Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

  + Công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

  + Kiểm định chất lượng.

  Như vậy, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được quản lý thông qua hình thức như: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Kiểm định chất lượng.

  Ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin bao gồm những gì?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 63 Luật Công nghệ thông tin 2006 quy định về đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như sau:

  - Ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được sử dụng vào các mục đích sau đây:

  + Phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ dự án ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả;

  + Phát triển nguồn thông tin số;

  + Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương;

  + Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công ích và cơ quan nhà nước;

  + Điều tra, nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật về công nghệ thông tin, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

  + Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin;

  + Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công nghệ thông tin, đào tạo, tập huấn chuyên môn, quản lý về công nghệ thông tin;

  + Trao giải thưởng công nghệ thông tin;

  + Các hoạt động khác cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

  - Hằng năm, Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí chi cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật Công nghệ thông tin 2006 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để Chính phủ trình Quốc hội.

  Như vậy, ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin bao gồm 9 mục cụ thể như quy định trên.

   
   
  61 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  xuanuyenle (21/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận