Cơ sở khám chữa bệnh đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn phải xin cấp lại giấy phép hoạt động?

Chủ đề   RSS   
 • #611817 22/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (457)
  Số điểm: 6950
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 145 lần


  Cơ sở khám chữa bệnh đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn phải xin cấp lại giấy phép hoạt động?

  Trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh thì có cần làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động không?

  (1) Người chịu trách nhiệm chuyên môn ở cơ sở khám chữa bệnh là ai?

  Theo quy định tại khoản 13 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là người đại diện theo pháp luật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 96/2023/NĐ-CP cũng có quy định người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh là người có các chức danh tổng giám đốc, giám đốc, viện trưởng,...Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể không đồng thời là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Như vậy, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh vừa chịu trách nhiệm đại diện theo pháp luật giống như người đứng đầu hay một giám đốc của công ty, vừa chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh đó. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn không đồng thời là người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh.

  (2) Giấy phép hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh là gì?

  Theo quy định tại Điều 50 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có một giấy phép hoạt động và không có thời hạn. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thêm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm khác thì mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có một giấy phép hoạt động riêng.

  Bên cạnh đó, khoản 7 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 giải thích, Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho cơ sở có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

  Ngoài ra, theo khoản 6 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 cũng quy định Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

  Tổng hợp các quy định trên, có thể hiểu Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là điều kiện cần để một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đi vào hoạt động, hay nói theo cách khác là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh muốn đi vào hoạt động thì phải có Giấy phép hoạt động.

  (3) Thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn có cần đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 53 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định có 03 trường hợp được đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động, bao gồm:

  - Giấy phép hoạt động bị mất;

  - Giấy phép hoạt động bị hư hỏng;

  - Giấy phép hoạt động có sai sót thông tin.

  Như vậy, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 không quy định trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn ở cơ sở khám chữa bệnh được đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.

  Bên cạnh đó, tại Điều 60 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh đã không còn yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như quy định về trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh trong Điều 53 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 trước đây.

  Tuy nhiên, có quy định tại điểm d khoản 11 Điều 27 Nghị định 96/2023/NĐ-CP nhắc về trường hợp người chuyên môn vắng  mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 180 ngày thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Như vậy, trong trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt tại cơ sở khám chữa bệnh trên 180 ngày thì cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thủ tục đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, không làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh.

   
  267 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận