Cơ sở giáo dục đại học mới thành lập phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608704 16/02/2024

  quynhnn18

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2019
  Tổng số bài viết (72)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Cơ sở giáo dục đại học mới thành lập phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Vậy đối với các cơ sở giáo dục đại học mới thành lập thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 mục III của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT thì tiêu chuẩn, tiêu chí áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học mới thành lập, chưa thực hiện tuyển sinh là chỉ áp dụng các tiêu chuẩn 1, 2 và 3, trừ các tiêu chí 1.4 và 3.4, trong đó số liệu về quy mô tuyển sinh và đào tạo là dự kiến. Vậy, các cơ sở giáo dục đại học mới thành lập, chưa thực hiện tuyển sinh phải đáp ứng 3 tiêu chuẩn bao gồm các nội dung sau:

  1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản trị

  Cơ sở giáo dục đại học mới thành lập phải có tổ chức bộ máy ổn định, hệ thống quản trị hiệu quả, minh bạch và thỏa mãn 3 tiêu chí:

  - Tiêu chí 1.1. Các vị trí lãnh đạo chủ chốt (chủ tịch hội đồng trường/hội đồng đại học và hiệu trưởng/giám đốc cơ sở giáo dục đại học) được kiện toàn kịp thời, thời gian khuyết đồng thời 2 vị trí không quá 6 tháng.

  - Tiêu chí 1.2. Hệ thống văn bản quy chế, quy định nội bộ đã được ban hành đầy đủ theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

  - Tiêu chí 1.3. Chiến lược, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học được ban hành, triển khai và giám sát hiệu quả qua bộ chỉ số hoạt động chính, bảo đảm hằng năm có ít nhất 50% các chỉ số hoạt động chính được cải thiện.

  2. Tiêu chuẩn 2: Giảng viên

  Cơ sở giáo dục đại học mới thành lập phải có đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ và quỹ thời gian để bảo đảm chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, cụ thể gồm 3 tiêu chí:

  - Tiêu chí 2.1. Tỷ lệ người học quy đổi theo trình độ, lĩnh vực và hình thức đào tạo trên giảng viên toàn thời gian không lớn hơn 40.

  - Tiêu chí 2.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động trên giảng viên toàn thời gian không thấp hơn 70%.

  - Tiêu chí 2.3. Tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ:

  + Không thấp hơn 20% và từ năm 2030 không thấp hơn 30% đối với cơ sở giáo dục đại học không đào tạo tiến sĩ; không thấp hơn 5% và từ năm 2030 không thấp hơn 10% đối với các trường đào tạo ngành đặc thù không đào tạo tiến sĩ;

  + Không thấp hơn 40% và từ năm 2030 không thấp hơn 50% đối với cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ; không thấp hơn 10% và từ năm 2030 không thấp hơn 15% đối với các trường đào tạo ngành đặc thù có đào tạo tiến sĩ.

  3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất

  Cơ sở giáo dục đại học mới thành lập có khuôn viên, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin và học liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu, cụ thể phải thỏa mãn 3 tiêu chí:

  - Tiêu chí 3.1. Từ năm 2030, diện tích đất (có hệ số theo vị trí khuôn viên) tính bình quân trên một người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 25 m2.

  - Tiêu chí 3.2. Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo trên số người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 2,8 m2; ít nhất 70% giảng viên toàn thời gian được bố trí chỗ làm việc riêng biệt.

  - Tiêu chí 3.3. Thư viện, trung tâm học liệu có đủ giáo trình, sách chuyên khảo và học liệu khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó:

  + Số đầu sách giáo trình, sách chuyên khảo tính bình quân trên một ngành đào tạo ở mỗi trình độ đào tạo không nhỏ hơn 40;

  + Số bản sách giáo trình, sách chuyên khảo tính bình quân trên một người học quy đổi theo trình độ đào tạo không nhỏ hơn 5.

  Như vậy. để thành lập một cơ sở giáo dục đại học thì các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trên.

   
  60 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận