Cơ sở giáo dục đại học cần điều kiện gì để được cho phép hoạt động đào tạo?

Chủ đề   RSS   
 • #602842 26/05/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Cơ sở giáo dục đại học cần điều kiện gì để được cho phép hoạt động đào tạo?

  Hiện nay, số lượng các cơ sở giáo dục đại học được thành lập ngày càng nhiều. Vậy điều kiện để những cơ sở này hoạt động giáo dục là gì?

  Cơ sở giáo dục đại học cần điều kiện gì để được cho phép hoạt động đào tạo?

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Luật Giáo dục đại học 2012 có quy định điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo như sau:

  - Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học;

  - Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, ký túc xá sinh viên, cơ sở phục vụ giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo; địa điểm xây dựng bảo đảm môi trường sư phạm, an toàn cho người học, người dạy và người lao động theo nội dung dự án đã cam kết;

  - Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;

  - Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;

  - Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;

  - Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

  Như vậy, cơ sở giáo dục đại học để được cho phép hoạt động đào tạo thì phải thỏa mãn các điều kiện nêu trên

  Trường hợp cơ sở giáo dục đại học được cho phép hoạt động đào tạo mà không triển khai hoạt động đào tạo thì sẽ như thế nào?

  Căn cứ khoản 2 Điều 23 Luật Giáo dục đại học 2012 có quy định sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định cho phép hoạt động đào tạo có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục đại học không triển khai hoạt động đào tạo thì quyết định cho phép hoạt động đào tạo hết hiệu lực.

  Như vậy, Cơ sở giáo dục đại học được cho phép hoạt động đào tạo trong thời hạn 3 năm mà sau thời gian này không triển khai hoạt động đào tạo thì quyết định cho phép hoạt động đào tạo hết hiệu lực. 

  Ai có thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dục đại học hoạt động đào tạo? Hồ sơ để cơ sở giáo dục đại học được hoạt động giáo dục là gì? Trình tự thực hiện?

  Căn cứ tại khoản 1, khoản 2 Điều 90 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 36 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP có quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền cho phép trường đại học hoạt động đào tạo.

  Đối với hồ sơ để cơ sở giáo dục đại học được hoạt động giáo dục bao gồm:

  - Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo;

  - Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập trường;

  - Chương trình đào tạo;

  - Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo:

  +  Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý;

  + Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục;

  + Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.

  Đối với trình tự thực hiện:

  - Trường đại học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định 46/2017/NĐ-CP đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo của trường đại học;

  - Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường đại học hoạt động đào tạo. Nếu hồ sơ không đáp ứng được các quy định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, trong vòng 30 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả về tình trạng hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động đào tạo của trường.

  Như vậy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền cho phép trường đại học hoạt động đào tạo và hồ sơ, thủ tục để cơ sở giáo dục đại học được hoạt động giáo dục thực hiện theo thủ tục nêu trên.

  Từ những căn cứ vừa trích dẫn, để có thể hoạt động đào tạo thì cơ sở giáo dục đại học cần phải thỏa mãn các điều kiện theo luật định và thực hiện thủ tục xin phép Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định nêu trên.

   
   
  563 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận