Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim có phải ngăn chặn việc quay lén phim hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #608994 01/03/2024

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (450)
  Số điểm: 3435
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim có phải ngăn chặn việc quay lén phim hay không?

  Hiện nay việc phát tán phim bằng cách quay hình lén lại để đăng tải lên mạng xã hội gây hậu quả và thiệt hại vô cùng lớn. Vậy thì những cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim có phải ngăn chặn việc quay lén phim hay không?

  Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim cần phải có điều kiện gì?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Điện ảnh 2022 về vấn đề phổ biến phim trong rạp chiếu phim như sau:

  - Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  + Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

  + Có rạp chiếu phim bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Như vậy, cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim cần phải đảm bảo 2 điều kiện nêu trên

  Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim có phải ngăn chặn việc quay lén phim hay không?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Luật Điện ảnh 2022 về vấn đề phổ biến phim trong rạp chiếu phim như sau:

  - Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim có quyền sau đây:

  + Từ chối phục vụ người xem trong trường hợp người xem sử dụng chất cấm, chất kích thích; mang vũ khí, vật liệu gây cháy, nổ, chất phóng xạ, chất độc hại, chất cấm, chất kích thích vào rạp chiếu phim; gây rối, mất trật tự tại rạp chiếu phim;

  + Ngăn chặn việc sao chép, ghi âm, ghi hình, truyền phát phim trái quy định của pháp luật;

  + Yêu cầu cá nhân vi phạm quy định tại điểm a và điểm b khoản này rời khỏi rạp chiếu phim, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xử lý cá nhân vi phạm.

  - Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim phải bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Điện ảnh 2022 và các quy định sau đây:

  + Bảo đảm tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em;

  + Bảo đảm người xem phim đúng độ tuổi theo phân loại phim;

  + Miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

  + Thực hiện kết nối dữ liệu, chế độ báo cáo tình hình hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Khuyến khích cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim phổ biến phim tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước trước buổi chiếu phim.

  - Chính phủ quy định chi tiết điểm a và điểm c khoản 3 Điều 19 Luật Điện ảnh 2022.

  Như vậy, trong quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim thì việc "Ngăn chặn việc sao chép, ghi âm, ghi hình, truyền phát phim trái quy định của pháp luật" là nghĩa vụ và buộc phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.

  Đồng thời cá nhân bị phát hiện quay lén thì cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim phải yêu cầu rời khỏi rạp chiếu phim, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xử lý cá nhân vi phạm.

  Dừng phổ biến phim trong trường hợp nào?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Điện ảnh 2022 như sau:

  - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dừng phổ biến phim là cơ quan cấp Giấy phép phân loại phim, cơ quan tiếp nhận thông báo về nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm chiếu phim công cộng hoặc cơ quan thanh tra theo quy định của Chính phủ.

  - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dừng phổ biến phim bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm, thời hạn dừng phổ biến phim đối với một trong các trường hợp sau đây:

  + Vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh 2022;

  + Vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

  Như vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dừng phổ biến phim trong 2 trường hợp: Vi phạm điều cấm của pháp luật về điện ảnh (Điều 9 Luật Điện ảnh 2022) và vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

  Đồng thời, trước khi dừng phổ biến phim thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định dừng phổ biến phim bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm, thời hạn dừng phổ biến phim.

   
   
  79 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận