Cơ sở bảo trợ xã hội có được chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội không?

Chủ đề   RSS   
 • #606252 19/10/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (223)
  Số điểm: 1802
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Cơ sở bảo trợ xã hội có được chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội không?

  Cơ sở bảo trợ xã hội và doanh nghiệp xã hội là các tổ chức được thành lập hướng đến lợi ích cộng đồng và không vì mục tiêu lợi nhuận. Cả hai đều có điểm chung là hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận thì liệu cơ sở bảo trợ xã hội có được chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội không?

  1. Định nghĩa cơ sở bảo trợ xã hội và doanh nghiệp xã hội

  Cơ sở bảo trợ xã hội là nơi giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn trong cuộc sống như trẻ em bị bỏ rơi, người khuyết tật, người cao tuổi,… nhằm giúp đỡ họ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

  Trong Luật Doanh nghiệp 2020 không có định nghĩa cụ thể như thế nào là doanh nghiệp xã hội nhưng có quy định một doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí gì để trở thành doanh nghiệp xã hội. Cụ thể tại khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  - Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

  - Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

  - Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

  2. Quy định về chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội thành doanh nghiệp xã hội

  Theo quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội tại khoản 7 Điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì cơ sở bảo trợ xã hội được chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp xã hội.

  Theo đó, cơ sở bảo trợ xã hội chuyển đổi sang doanh nghiệp xã hội cần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp xã hội dự định đặt trụ sở chính để thực hiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp xã hội. Hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội được thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp mà quỹ xã hội dự định thành lập nhưng không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, kèm theo hồ sơ phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do những người sau đây ký:

  - Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân;

  - Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh;

  - Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: các thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức;

  - Đối với công ty cổ phần: cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.

  Ngoài các giấy tờ trên, hồ sơ chuyển đổi sang doanh nghiệp xã hội phải có thêm các giấy tờ sau (Khoản 7 Điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP):

  - Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;

  - Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

  - Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

  Như vậy, theo quy định pháp luật thì cơ sở bảo trợ xã hội có thể được chuyển đổi sang doanh nghiệp xã hội nếu đáp ứng được tiêu chí của doanh nghiệp xã hội và chuẩn bị hồ sơ, thực hiện trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội theo quy định.

   
  49 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận