Có quyết toán thuế GTGT không?

Chủ đề   RSS   
 • #600906 30/03/2023

  Có quyết toán thuế GTGT không?

  Hiện nay, pháp luật có quy định về quyết toán thuế GTGT hay thuế GTGT chỉ kê khai theo tháng hoặc quý?

  Đối với thuế GTGT, chỉ có khấu trừ và hoàn thuế theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC. Tuy nhiên, chỉ có trường hợp sau thì mới quyết toán thuế GTGT theo quy đinh tại Điểm e Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

  "Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

  ...

  6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

  ...                                                             

  e) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp của nhà thầu nước ngoài quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu;..."

  >> Chỉ có trường hợp đặc thù trên mới thực hiện quyết toán thuế GTGT, còn những trường hợp khác thì không.

   
  132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận