Có quy định nào về việc pháp nhân mua đất thổ cư bắt buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ở sang đất dịch vụ không được sử dụng lâu dài không?

Chủ đề   RSS   
 • #605769 28/09/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1290)
  Số điểm: 9611
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 188 lần


  Có quy định nào về việc pháp nhân mua đất thổ cư bắt buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ở sang đất dịch vụ không được sử dụng lâu dài không?

  Doanh nghiệp dự định mua đất thổ cư của người dân, nghe bảo là khi mua thì phải chuyển mục đích sang đất dịch vụ và không được sử dụng ổn định lâu dài không biết có đúng không?

  Doanh nghiệp có được nhận chuyển nhượng đất thổ cư thời hạn sử dụng ổn định lâu dài không?

  Căn cứ Điều 128 Luật đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất như sau:

  - Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

  - Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  => Theo quy định trên thì khi doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đất ở của người dân có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài thì doanh nghiệp vẫn được sử dụng thửa đất đó ổn định lâu dài.

  Có bắt buộc doanh nghiệp phải chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất dịch vụ hay không?

  Theo Điều 6 Luật đất đai 2013 thì nguyên tắc sử dụng đất là đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

  Do đó, nếu doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đất nhưng không sử dụng đất cho mục đích đất ở mà dùng cho mục đích khác thì mới phải chuyển mục đích.

  Các trường hợp phải xin cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013, cụ thể:

  - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

  - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

  - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

  - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

  - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

  -  Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

  - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

  Chuyển mục đích từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ không thuộc các trường hợp phải xin cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích. Nếu doanh nghiệp có dự định sử dụng thửa đất đó vào mục đích hoạt động thương mại, dịch vụ thì sẽ thực hiện đăng ký biến động theo Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT.

  Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai, gồm có:

  - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

  Hi vọng thông tin trên hưu ích đối với bạn!

   

  Cập nhật bởi jellannm ngày 28/09/2023 01:40:45 CH
   
  491 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  admin (11/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận