Cơ quan thuế có quyền yêu cầu ngân hàng sao kê tài khỏan cá nhân không?

Chủ đề   RSS   
 • #534416 02/12/2019

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Cơ quan thuế có quyền yêu cầu ngân hàng sao kê tài khỏan cá nhân không?

  Tại Điều 9 Luật Quản lý thuế  2006 có quy định về Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế như sau:

  “1. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.

  2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.

  3. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế….”

  Theo đó, trong trường hợp phát hiện trong hồ sơ khai thuế chưa đủ tài liệu theo quy định hoặc khai chưa đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho nguời nộp thuế biết để hoàn chỉnh hồ sơ. Việc kiểm tra có thể được cơ quan thuế thực hiện để làm rõ nội dung cần bổ sung trong hồ sơ.

  Trong trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu, so sánh, phân tích xét thấy có nội dung khai chưa đúng, số liệu khai không chính xác hoặc có những nội dung cần xác minh liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, cơ quan thuế thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu  hoặc chi cục thuế có quyền yêu cầu những chủ thể liên quan cung cấp giấy tờ để xác định nghĩa vụ thuế, cũng có quyền yêu cầu người nộp thuế giải trình.

  Như vậy, Luật quản lý thuế 2006 hiện hành, chỉ có các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan công an, viện kiểm sát, Tòa án mới có quyền yêu cầu ngân hàng sao kê hay cung cấp thông tin  tài khoản,  cơ quan thuế chỉ được ngân hàng cung cấp thông tin, tài  liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế khi khi nhận thấy số liệu khai báo không chính xác hoặc cần xác minh về nghĩa  vụ nộp thuế.

  Luật quản lý thuế 2019 (sẽ có hiệu lực ngày 1/7/2020) đã có sự thay đổi, theo đó có quy định về nội dung này như sau:

  “2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế:

  a) Ngân hàng thương mại cung cấp nội dung giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản của người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý thuế”.

  Như vậy, theo luật quản lý Thuế 2019, cơ quan thuế có quyền sao kê tài khoản cá nhân của nguời nộp thuế để chứng minh thu nhập và xác định nghĩa vụ nộp thuế.

   

  Cập nhật bởi Haitran1995 ngày 03/12/2019 07:56:36 SA
   
  10690 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận