Cơ quan nào quyết định việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ?

Chủ đề   RSS   
 • #605461 15/09/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Cơ quan nào quyết định việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ?

  Hồ sơ đề nghị và tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm?

  Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ?

  Theo tiết 1.6 tiểu mục 1 Mục B Phần II Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 1919/QĐ-BKHCN năm 2023 quy định như sau:

  - Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

  - Vụ Pháp chế thuộc Bộ là cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

  GIAM-DINH-VIEN-TU-PHAP-TRONG-HOAT-DONG-KHOA-HOC-CONG-NGHE

  Phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì để được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ?

  Tiêu chuẩn để được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2022/TT-BKHCN như sau:

  - Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ:

  + Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

  + Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 (năm) năm trở lên.

  - Người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ:

  + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

  + Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

  - Ngoài các quy định trên, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị, máy móc, năng lượng nguyên tử, sở hữu công nghiệp (đối với các đối tượng sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn) phải có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thuộc các ngành sau:

  + Ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ đối với giám định tư pháp trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị, máy móc;

  + Một trong các ngành vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, hóa phóng xạ đối với giám định tư pháp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

  + Một trong các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học vật lý, hóa học hoặc sinh học đối với giám định tư pháp đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

  Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ gồm những thành phần nào?

  Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại tiết 1.3 tiểu mục 1 Mục B Phần II Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 1919/QĐ-BKHCN năm 2023 như sau:

  - Công văn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị;

  - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm;

  - Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì không cần có Phiếu lý lịch tư pháp;

  - Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.

  - Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý lĩnh vực giám định.

  Tóm lại, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ và Vụ Pháp chế thuộc Bộ là cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục bổ nhiệm này.

   
  99 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận