Cơ quan nào có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT?

Chủ đề   RSS   
 • #586679 29/06/2022

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (828)
  Số điểm: 5599
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Cơ quan nào có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT?

  Căn cứ theo quy định của Điều 4 Nghị định 21/2016/NĐ-CP về việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội, Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bao gồm:

  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  - Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh).

  Tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này, cụ thể:

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được giao;

  - Am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

  - Nắm vững các quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nơi công tác;

  - Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Có ít nhất 01 năm làm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (không kể thời gian tập sự).

  Ngoài ra, khoản 2 Điều 9 cũng có quy định là người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được cấp trang phục và thẻ thanh tra chuyên ngành theo quy định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; được hưởng chế độ bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy định của pháp luật; được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

   
  778 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586958   30/06/2022

  Cơ quan nào có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT?

  Như vậy, từ ngày 01/01/2016, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014. Đến nay, chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) của ngành BHXH Việt Nam đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo thu đúng, thu đủ và giảm nợ đọng BHXH, BHYT góp phần hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi an sinh của người lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #587721   17/07/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Cơ quan nào có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT?

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Thanh tra chuyên ngành được hiểu là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn _ Kỹ thuật, quy tắc thuộc ngành, lĩnh vực đó. Như vậy, việc xác định cơ quan nào có thẩm quyền thanh tra chuyên ngành về đóng BHYT, BHXH, BHTN đã cho thấy được những hiệu quả rõ rệt.

   
  Báo quản trị |  
 • #587751   17/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Cơ quan nào có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Mình bổ sung thêm ý kiến như sau:

  Hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)bảo hiểm y tế (BHYT) do đoàn thanh tra chuyên ngành thực hiện; tuân theo pháp luật; bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; tiến hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan BHXH; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT; góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

   
  Báo quản trị |