Cơ quan nào, ban hành văn bản gì - Có tất cả tại đây

Chủ đề   RSS   
 • #511954 10/01/2019

  Dong_Bich
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2017
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 15714
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 465 lần


  Cơ quan nào, ban hành văn bản gì - Có tất cả tại đây

  Tên Cơ quan/Tổ chức/Cá nhân

  Loại văn bản

  Căn cứ pháp lý

  Quốc hội

  Hiến pháp

  Điều 120 Hiến pháp 2013

  Luật

  Khoản 1 Điều 15 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Nghị quyết

  Khoản 2 Điều 15 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Chủ tịch nước

  Lệnh

  Điều 17 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Quyết định

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Pháp lệnh

  Điều 16 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Nghị quyết

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội/Chính phủ + Chủ tịch UBTWMTTQVN

  Nghị quyết liên tịch

  Điều 18 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Chính phủ

  Nghị định

  Điều 19 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định

  Điều 20 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao

  Nghị quyết

  Điều 21 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Chánh án TAND tối cao

  Thông tư

  Điều 22, 23, 24 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Viện trưởng VKSND tối cao

  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

  Chánh án TAND tối cao với Viện trưởng VKSND tối cao

  Thông tư liên tịch

  Điều 25 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

  Tổng Kiểm toán Nhà nước

  Quyết định

  Điều 26 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  HĐND cấp tỉnh

  Nghị quyết

  Điều 27 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  UBND cấp tỉnh

  Quyết định

  Điều 28 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

  HĐND, UBND chính quyền địa phương

  Nghị quyết, Quyết định

  Điều 30 Luật ban hành văn bản QPPL 2015

   

   

  Đây là chữ ký

   
  3209 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận