Cơ quan nào ban hành quyết định tuyển dụng, đối với công chức cấp huyện?

Chủ đề   RSS   
 • #571483 24/05/2021

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (706)
  Số điểm: 5252
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 107 lần


  Cơ quan nào ban hành quyết định tuyển dụng, đối với công chức cấp huyện?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 2 và Điều 74 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định:

  "Điều 2. Đối tượng áp dụng

  ...

  2. Cơ quan quản lý công chức, bao gồm:

  a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

  b) Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

  c) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;

  d) Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  đ) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập;

  e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  ..."

  "Điều 74. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp; quyết định bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; quyết định bổ nhiệm ngạch, xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở xuống.

  2. Tổ chức việc tuyển dụng và phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc phạm vi quản lý.

  ..."

  Theo đó, việc tuyển dụng công chức cấp huyện sẽ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Nếu UBND tỉnh có phân cấp cho UBND huyện thì UBND huyện được quyền tuyển dụng và ban hành quyết định tuyển dụng.  

   
   
  501 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/05/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576591   30/10/2021

  Hong312
  Hong312
  Top 100
  Lớp 4

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (722)
  Số điểm: 5980
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 114 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn, mình xin bổ sung thêm:

  Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức nếu trong các trường hợp mà sử dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi đưa những người không đủ điều kiện hay gian dối về các kết quả tuyển dụng thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Hướng dẫn số 2965/HD-BNV.

  Hiên nay các vấn đề về bất cập trong tuyển dụng cũng  đang có chiều hướng nổi lên, vậy để việc đăng ký dự tuyển công chức được thực hiện đúng theo các quy định thì các cơ quan có thẩm quyền cần có trách nhiệm kiểm tra các quá trình tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |