CÂU HỎI

Năm 2015 tôi có cho anh Nguyễn Đình A vay tiền và hai bên thỏa thuận rằng không tính lãi. Tuy nhiên anh Nguyễn Đình A lại không trả nợ cho tôi đúng với thời hạn đã cam kết 15/04/2016. Vậy nên tôi đã yêu cầu anh A trả lãi cho tôi trong thời gian chậm trả nợ. Nhưng anh A lại cho rằng tôi cho anh A vay tiền không tính lãi nên sẽ không trả lãi cho tôi vì lý do chậm trả nợ. Xin hỏi Luật sư liệu tôi có quyền yêu cầu anh A phải trả lãi khi anh A trả chậm tiền nợ cho tôi có được hay không ?

(Hoàng Anh Hùng – Ngô Quyền, Hải Phòng)

LUẬT SƯ TRẢ LỜI

Đầu tiên xin cảm ơn bạn đã gửi những thắc mắc bạn gặp phải đến cho công ty Luật Newvision. Đại diện công ty Luật chúng tôi Luật sư Tuấn sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc của bạn như sau:

Theo khoản 4, Điều 466 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay bao gồm: Nếu trường hợp vay nợ không có lãi mà đến khi hết hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự với số tiền trả chậm tương ứng với thời gian trả chậm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác”.

Hơn nữa tại Điều 468, Bộ luật dân sự 2015 cũng có quy định về lãi suất như sau:

Lãi suất vay được các bên thỏa thuận.

Khi có trường hợp giữa các bên thỏa thuận với nhau về lãi suất thì sẽ không quá 20%/năm của khoản vay trừ những trường hợp luật khác có những quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh lại mức lãi suất và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

-Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận mà vượt quá lãi suất giới hạn đã quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá sẽ không có hiệu lực.

-Trường hợp các bên thỏa thuận với nhau về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được sẽ được tính bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu giữa bạn và anh Nguyễn Đình A không có thoả thuận về việc anh Nguyễn Đình A không phải trả lãi khi chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bạn có quyền yêu cầu anh Nguyễn Đình A phải trả lãi cho bạn đối với khoản nợ chậm trả theo với lãi suất theo quy định của pháp luật mặc dù bạn cho anh Nguyễn Đình A vay không lãi suất trong kỳ hạn vay.