Có phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu không?

Chủ đề   RSS   
 • #574358 31/07/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Có phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu không?

  Nếu công ty vẫn muốn tiếp tục sử dụng người lao động này thì không cần phải có thông báo hay quyết định gì cả.

  Còn nếu công ty không có nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động này nữa thì mình làm thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều 36 Bộ Luật lao động 2019:
   
  "Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
   
  1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:
  ...
  đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
  ...
  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:
   
  a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
   
  b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;"
   
  Người lao động đã đủ tuổi thì có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, mặc dù chưa đóng đủ năm. Công ty làm thông báo chấm dứt hợp đồng, sau thời gian quy định thì công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng theo lý do đơn phương.
   
  478 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #574960   30/08/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1920)
  Số điểm: 13419
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Người lao động đến tuổi nghỉ hưu là một trong những trường hợp người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác như tiếp tục làm việc. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

   

   
  Báo quản trị |