Có phải mua bảo hiểm TNLĐ, BNN cho lao động thử việc?

Chủ đề   RSS   
 • #587653 15/07/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Có phải mua bảo hiểm TNLĐ, BNN cho lao động thử việc?

  Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được dùng để:

  - Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  - Chi trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ.

  - Chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

  - Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

  - Chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  - Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc.

  - Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

  - Chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

  Tại Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có nêu:

  "Điều 43. Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  1. Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục này là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội.

  2. Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định
  ."

  Theo đó, có tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mà thử việc thì không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên không cần tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, cũng không cần phải mua bảo hiểm tai nạn ngoài cho nhân viên thử việc.

  Lưu ý là trong người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với người học nghề, tập nghề, thử việc như đối với người lao động tại, kể cả trường hợp bị tai nạn lao động. Như vậy, trong thời gian thử việc bị tai nạn lao động sẽ không được hưởng chế độ tai nạn lao động do BHXH chỉ trả nhưng vẫn được hưởng chế độ do người sử dụng lao động chi trả.

   
  178 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588714   30/07/2022

  Có phải mua bảo hiểm TNLĐ, BNN cho lao động thử việc?

  Căn cứ Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; thời gian thử việc không phải tham gia BHXH bắt buộc.

   
  Báo quản trị |