Có phải ký lại hợp đồng lao động khi thay đổi chức danh không?

Chủ đề   RSS   
 • #565405 27/12/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Có phải ký lại hợp đồng lao động khi thay đổi chức danh không?

  Đề nghị thư viện pháp luật trả lời giúp có quy định hoặc hướng dẫn về việc ký lại hợp đồng lao động khi thay đổi chức danh hoặc gửi mẫu hợp đồng "ký lại hợp đồng lao động khi thay đổi chức danh công việc".

   
  867 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565414   27/12/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012:

   

  "23. Nội dung hợp đồng lao động

   

  1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  ...

  c) Công việc và địa điểm làm việc;"

   

  Theo đó, trong hợp đồng lao động phải ghi cụ thể công việc, chức danh công việc. Do đó, khi thay đổi chức danh tức là làm thay đổi nội dung hợp đồng thì hai bên phải ký phụ lục hợp đồng theo Điều 24 Bộ Luật này:

   

  "Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

   

  1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

   

  2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động."

   

  Mẫu phụ lục hợp đồng: https://thuvienphapluat.vn/hopdong/146/PHU-LUC-HOP-DONG-LAO-DONG

   

  Anh tải về và chỉnh sửa theo nhu cầu anh nha.

   
  Báo quản trị |