Có phải ký lại hợp đồng cho người lao động khi luật mới có hiệu lực

Chủ đề   RSS   
 • #582119 30/03/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1920)
  Số điểm: 13419
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Có phải ký lại hợp đồng cho người lao động khi luật mới có hiệu lực

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 220 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) như sau:


  Điều 220. Hiệu lực thi hành
  [...]
  2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật này.
  [...]”

  => Theo đó, nếu hợp đồng lao động đã ký với người lao động trước ngày 01/01/2021 mà có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này thì được tiếp tục thực hiện. Trong trường hợp không đảm bảo theo quy định trên thì chị và người lao động có thể chọn ký phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới chứ không nhất thiết phải ký lại hợp đồng lao động mới.

   

  Liên quan đến quy định về sửa đổi, bổ sung nội dung  hợp đồng lao động thực hiện tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 về phụ lục hợp đồng lao động.

   

   
  226 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582288   30/03/2022

  Có phải ký lại hợp đồng cho người lao động khi luật mới có hiệu lực

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích của bạn, tương tự như quy định tại khoản 1 Điều 4 Bộ Luật lao động 2019 có quy định:
  "Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động
  1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động."
  =>> Như vậy pháp luật lao động luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người lao động, tạo điều kiện để người lao động có môi trường làm việc tốt nhất.
   
  Báo quản trị |