Có phải kê khai tài sản với công chức mới tuyển dụng không?

Chủ đề   RSS   
 • #587318 02/07/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Có phải kê khai tài sản với công chức mới tuyển dụng không?

  Căn cứ Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 về tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập theo đó:

  1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

  a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;

  b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

  2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này.

  3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

  a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12;

  b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

  4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

  a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;

  b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

  Như vậy, khi mới được tuyển dụng công chức thì phải kê khai tài sản, thu nhập trong 10 ngày từ ngày được tuyển dụng.

   
  611 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588266   27/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3499
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Có phải kê khai tài sản với công chức mới tuyển dụng không?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của tác giả. Kê khai tài sản được xem là một trong những biện pháp để hạn chế tình trạng tham nhũng. Ngoài công chức thì các đối tượng sau cũng thuộc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập: 

  - Cán bộ

  - Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

  - Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  minhtai99 (27/07/2022)
 • #588331   27/07/2022

  Có phải kê khai tài sản với công chức mới tuyển dụng không?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Theo đó người có nghĩa vụ kê khai tài sản mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập; không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Bãi nhiệm; Buộc thôi việc; Giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. Trong khi đó, người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng.

   
  Báo quản trị |  
 • #588543   28/07/2022

  Có phải kê khai tài sản với công chức mới tuyển dụng không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Việc kê khai tài sản phải minh bạch, trung thực, rõ ràng, chi tiết. Kê khai tài sản lần đầu là điều quan trọng đối với công chức mới được tuyển dụng. Điều này giúp hạn chế tình trạng tham nhũng. Trong trường hợp có dấu hiệu che dấu, cản trở việc kiểm soát tài sản có thể bị xử lý bằng các biện pháp quy định tai Luât Phòng chống tham nhũng.

   
  Báo quản trị |