Có phải dự án đầu tư ra nước ngoài đều phải có chấp thuận chủ trương đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #603037 05/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có phải dự án đầu tư ra nước ngoài đều phải có chấp thuận chủ trương đầu tư?

  Thông thường dự án đầu tư có mức độ đầu tư lớn thì phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư đó có được thực hiện hay không. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp thực đầu tư ra nước ngoài đều phải có chủ trương đầu tư?
   
  co-phai-du-an-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-deu-phai-co-chap-thuan-chu-truong-dau-tu
   
  1. Chủ trương đầu tư là gì?
   
  Tại khoản 7 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 có giải thích chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.
   
  2. Đầu tư ra nước ngoài có bao nhiêu hình thức?
   
  Căn cứ Điều 52 Luật Đầu tư 2020 quy định hình thức đầu tư ra nước ngoài đối với doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện bằng các hình thức sau:
   
  + Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
   
  + Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài.
   
  + Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó.
   
  + Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.
   
  + Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
   
  3. Các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có yêu cầu về điều kiện
   
  Khi ngành nghề đầu tư ra nước ngoài mà doanh nghiệp thực hiện thuộc một trong các ngành nghề được quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư 2020 thì phải đảm bảo các điều kiện về đầu tư:
   
  - Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm:
   
  + Ngân hàng;
   
  + Bảo hiểm;
   
  + Chứng khoán;
   
  + Báo chí, phát thanh, truyền hình;
   
  + Kinh doanh bất động sản.
   
  - Điều kiện đầu tư ra nước ngoài trong ngành, nghề được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
   
  4. Xin chấp nhận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư ra nước ngoài ở đâu?
   
  Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài hiện hành được quy định tại Điều 56 Luật Đầu tư 2020 bao gồm các cơ quan sau:
   
  - Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:
   
  + Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên.
   
  + Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.
   
  - Trừ các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định thì Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:
   
  + Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên.
   
  + Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.
   
  Như vậy, các dự án đầu tư không thuộc trường hợp được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ quyết định thì không phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.
   
  486 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/06/2023) ThanhLongLS (05/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận