Có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp từ lợi tức đầu tư vào doanh nghiệp khác không?

Chủ đề   RSS   
 • #544534 28/04/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp từ lợi tức đầu tư vào doanh nghiệp khác không?

  Việc công ty mẹ nhận lợi tức từ công ty con thì khoản lợi tức là thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

  "Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

  ...

  6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp."

  Nếu công ty mẹ có thua lỗ thì lỗ đó được kết chuyển qua năm sau chứ không lấy phần lợi tức này để đóng thuế, nếu tiếp tục đóng thuế thì là "trùng thuế".

   

   

   
  1599 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận