Có phải đăng ký hợp đồng mẫu bán căn hộ chung cư hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #586371 28/06/2022

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Có phải đăng ký hợp đồng mẫu bán căn hộ chung cư hay không?

  Chủ đầu tư muốn bán căn hộ chung cư phải đăng ký hợp đồng mẫu tại cục cạnh tranh không? Nghĩa vụ đăng ký sau đó mới được giao dịch mua bán quy định ở đâu?

   
  370 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586645   29/06/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1924)
  Số điểm: 13439
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Có phải đăng ký hợp đồng mẫu bán căn hộ chung cư hay không?

  Tại Khoản 1 Điều 19 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010:

  "Điều 19. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng."

  Theo đó, nếu thuộc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tại Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thuộc đối tượng phải đăng ký mẫu hợp đồng trước khi giao dịch mua bán.

  Trước khi áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký theo quy định của Nghị định này và hợp đồng theo mẫu chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký được hoàn thành. Việc đăng ký thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền tại Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  "Điều 9. Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký

  1. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên.

  2. Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương."

  Trường hợp trường nếu thuộc đối tượng đăng ký hợp đồng mẫu nhưng không tiến hành đăng ký thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 49 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

  "Điều 49. Hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  ...

  2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  a) Không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định;

  b) Không thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định;

  c) Không áp dụng đúng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

  3. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và 2 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên."

   
  Báo quản trị |