Có phải chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ làm việc tại hai nơi?

Chủ đề   RSS   
 • #544683 29/04/2020

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Có phải chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ làm việc tại hai nơi?

  Theo Khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
   
  "Điều 42. Quản lý đối tượng
  1. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ."
   
  Như vậy, trường hợp làm việc tại hai nơi thì sẽ đóng BHXH, BHTN tại công ty đầu tiên. Công ty thứ hai không phải đóng BHXH, BHTN cho người lao động nhưng có trích phần bảo hiểm tương ứng để đưa vào lương của người lao động theo Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động 2012.
   
  Theo Khoản 2 Điều 48 Bộ luật Lao động 2012:
   
  "Điều 48. Trợ cấp thôi việc
  ...
  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc."
   
  Theo đó, công ty thứ hai không đóng BHTN cho người lao động này nhưng thực tế lao động này đã có đóng BHTN tại công ty cũ và đồng thời cũng đã chi trả cùng với kỳ trả lương một khoản tương ứng với khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, công ty thứ hai không phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động này.
   
  1314 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận