Có phải báo trước khi không tái ký hợp đồng lao động có thời hạn không?

Chủ đề   RSS   
 • #609291 13/03/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (611)
  Số điểm: 10297
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 191 lần


  Có phải báo trước khi không tái ký hợp đồng lao động có thời hạn không?

  Người lao động và người sử dụng lao động có phải thông báo trước cho nhau khi không tái ký Hợp đồng lao động có thời hạn không? Nếu không thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động sẽ bị xử lý như thế nào?

  1. Hợp đồng lao động có thời hạn là gì?

  Theo Khoản 1 Điều 20 Bộ Luật lao động 2019  hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

  Hợp đồng lao động có thời hạn chấm dứt khi nào?

  Theo Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động có thời hạn sẽ chấm dứt khi hết hạn hợp đồng lao động. Tuy nhiên, có trường hợp không được chấm dứt là người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động thì phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

  Như vậy, khi hết thời hạn trong hợp đồng thì hợp đồng lao động có thời hạn sẽ chấm dứt.

  2. Không tái ký khi hết hạn hợp đồng lao động có phải báo trước không?

  Đối với người sử dụng lao động

  Theo Khoản 1 Điều 45 Bộ luật lao động 2019, khi hợp đồng lao động chấm dứt, người sử dụng lao động phải có thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

  Đối với người lao động

  Hiện nay pháp luật không có quy định về nghĩa vụ thông báo trước khi hợp đồng hết thời hạn người lao động không muốn tái ký hợp đồng lao động. Người lao động không cần báo trước về ý định không tái ký hợp đồng lao động có thời hạn của mình.

  Như vậy, khi hết thời hạn hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động sẽ phải thông báo trước bằng văn bản cho người lao động, còn người lao động thì sẽ không cần thông báo trước. 

  Còn nếu hai bên muốn tiếp tục làm việc thì theo Khoản 2 Điều 20 Bộ Luật lao động 2019 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  3. Trách nhiệm của các bên nếu không thông báo trước không tái ký là gì?

  Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối khi không thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật Lao động.

  Như vậy, nếu người sử dụng lao động không thông báo trước bằng văn bản cho người lao động khi hợp đồng lao động có thời hạn sắp chấm dứt thì sẽ bị phạt tiền.

  4. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

  Tại Điều 48 Bộ luật lao động 2019 quy định về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: 

  Trách nhiệm của cả hai bên

  Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

  - Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

  - Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

  - Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  - Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

  Trách nhiệm của người sử dụng lao động

  - Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

  - Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

  Như vậy, người lao động sẽ không cần thông báo trước nếu không muốn tái ký hợp đồng lao động có thời hạn, người sử dụng lao động phải thông báo trước thời hạn kết thúc trong hợp đồng. nếu người sử dụng lao động không thông báo, sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

   
  1025 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (02/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận