Có mâu thuẫn trong quy định về số phiếu biểu quyết của thành viên HĐTV công ty TNHHMTV không?

Chủ đề   RSS   
 • #557778 14/09/2020

  Có mâu thuẫn trong quy định về số phiếu biểu quyết của thành viên HĐTV công ty TNHHMTV không?

  Chào mọi người, mình có một vấn đề rất thắc mắc xoay quanh thành viên hội đồng thành viên của công ty TNHH 1 thành viên. Mong mọi người có thể cùng nhau thảo luận và tư vấn quan điểm giải quyết hợp lý với ạ.

  X là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên M (X là một tổ chức), X bổ nhiệm ra hội đồng thành viên gồm có 3 người A, B và C. Trong đó A là người đại diện được ủy quyền hoàn toàn 100% vốn điều lệ của chủ sở hữu X. B, C không có %. 

  Theo luật thì việc biểu quyết của các thành viên Hội đồng thành viên là ngang nhau, tức là A=B=C.
  Vậy:

  - A đại diện 100% vốn điều lệ thì có tác dụng gì không? Nếu có quyền quyết định hết thay Hội đồng thành viên thì việc bổ nhiệm thêm B và C trong hội đồng thành viên có phải thừa thãi? Việc thông qua sẽ như thế nào?

  - Luật không có quy định về việc cần phải xin sự đồng ý/chấp thuận của chủ sở hữu trong nhiều trường hợp. Vậy nếu Hội đồng thành viên đưa ra quyết định ký kết hợp đồng hoặc quyết định vấn đề nào đó gây ảnh hưởng đến chủ sở hữu thì làm sao? Ai phải chịu trách nhiệm? (vì Hội đồng thành viên đại diện cho chủ sở hữu ra quyết định) 

  - Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu X có thể có nhiều người không? (Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định về Đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên)

   
  1141 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linconlawfirm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận