Có giấy phép xây dựng nhưng không hoàn công được thì khi thu hồi có được bồi thường?

Chủ đề   RSS   
 • #581040 28/02/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Có giấy phép xây dựng nhưng không hoàn công được thì khi thu hồi có được bồi thường?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 quy định:

  "Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

  ..."                                                                         

  Theo quy định trên thì nếu bạn là chủ sở hữu tài sản hợp pháp thì bạn sẽ được bồi thường thiệt hại về tài sản khi bị thu hồi đất.

  Theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì bạn thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu. Trong đó giấy tờ chứng minh có thể là Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

  Do đó, trường hợp nhà của bạn đã được cấp giấy phép xây dựng và bạn đã xây dựng đúng giấy phép nhưng do thay đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không được hoàn công thì theo quan điểm của mình bạn đã được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của nhà ở dựa trên giấy phép xây dựng đã được cấp. Khi Nhà nước thu hồi đất anh sẽ được bồi thường thiệt hại theo Điều 89 Luật đất đai 2013.

   

   
  479 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận