Có được vừa nhận danh hiệu thi đua vừa nhận bằng khen hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #603655 29/06/2023

  phuongthaoneee

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/03/2023
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Có được vừa nhận danh hiệu thi đua vừa nhận bằng khen hay không?

  Tôi có thắc mắc là cá nhân có được vừa nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh vừa được xét bằng khen cấp tỉnh hay không? Có quy định nào hạn chế chỉ được nhận một trong hai hình thức nêu trên hay không? 

   

  Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

   

  Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh như sau: 

   

  - Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

   

  Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.

   

  - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

   

  + Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

   

  + Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

   

  Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

   

  Vậy, nếu cá nhân đáp ứng điều kiện nêu trên sẽ được xét nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 

   

  Tiêu chuẩn bằng khen cấp tỉnh

   

  Căn cứ Điều 39 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

   

  - Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   

  + Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động hàng năm;

   

  + Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

   

  + Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; đối với công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

   

  Khi cá nhân đạt một trong những tiêu chuẩn nêu trên thì sẽ được xem xét nhận bằng khen cấp tỉnh. 

   

  Nguyên tắc khen thưởng 

   

  Căn cứ Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về nguyên tắc khen thưởng như sau: 

   

  - Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.

   

  - Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

   

  Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

   

  Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

   

  Theo nguyên tắc khen thưởng nêu trên và tiêu chuẩn khen xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của uỷ ban nhân dân tỉnh thì không hạn chế việc vừa được xét Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh vừa được xét bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do đó, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn để được xét danh hiệu và bằng khen thì có thể vừa được  xét chiến sĩ thi đua cấp tỉnh vừa được xét bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh.  

   
   
  1930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận