Có được vay vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư không?

Chủ đề   RSS   
 • #587914 21/07/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (394)
  Số điểm: 3035
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 50 lần


  Có được vay vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư không?

  Doanh nghiệp có được vay nguồn vốn của nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư được hay không? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn đọc nhé!

  Theo Điều 5 Thông tư 12/2014/TT-NHNN có quy định như sau:

  “Điều 5. Mục đích vay nước ngoài

  Bên đi vay được phép vay nước ngoài để phục vụ các mục đích sau đây:

  1. Thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài của các đối tượng sau:

  a) Của Bên đi vay;

  b) Của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp (chỉ áp dụng với trường hợp vay trung, dài hạn nước ngoài). Trong trường hợp này, giới hạn mức vay của Bên đi vay trên tổng kim ngạch vay phục vụ phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đó tối đa không vượt quá tỷ lệ góp vốn của Bên đi vay trong doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn.

  Các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài quy định tại Khoản này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với phạm vi giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của Bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp.

  2. Cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay mà không làm tăng chi phí vay”

  Theo đó, doanh nghiệp được quyền vay vốn nước ngoài phục vụ cho mục đích thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài.

   
   
  616 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  admin (30/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588004   24/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (340)
  Số điểm: 2849
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Có được vay vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư không?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn.

  Theo quy định này thì các doanh nghiệp được quyền vay vốn nước ngoài để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài. Khi thực hiện hoạt động vay nước ngoài, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. 

   
  Báo quản trị |  
 • #588647   29/07/2022

  Có được vay vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư không?

  Cảm ơn những thông tin mà bạn vừa cung cấp. Thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư. Đặc biệt là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thường vay vốn các tổ chức nước ngoài, ví dụ các ngân hàng nước ngoài. Vì nhiều lý do khác nhau như lãi suất, các thức thẩm định. Các hình thức vay có cả trường hợp được Nhà nước bảo lãnh và không được Nhà nước bảo lãnh. 
   
   
  Báo quản trị |  
 • #589151   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Có được vay vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Như vậy, chỉ cần là những khoản vay liên quan đến mục đích thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài thì doanh nghiệp có quyền vay vốn nước ngoài để phục vụ cho mục đích đó. Còn những mục đích khác thì doanh nghiệp sẽ không được vay vốn nước ngoài. Bài viết rất hữu ích, mong tương lai có thể nhận thêm nhiều bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #592056   30/09/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (340)
  Số điểm: 2849
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Có được vay vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư không?

  Cám ơn thông tin hữu ích từ tác giả, mình có chia sẻ thêm như sau: 

  Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định chỉ có các trường hợp sau đây được vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam, gồm:

  - Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô;

  - Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp của Bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại Bên đi vay;

  - Các trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.

  Theo đó, đối với các khoản vay nước ngoài có thể được vay bằng đồng Việt Nam.

   
  Báo quản trị |