Có được Ủy quyền thực hiện hợp đồng sau khi chỉ định thầu?

Chủ đề   RSS   
 • #552988 27/07/2020

  Có được Ủy quyền thực hiện hợp đồng sau khi chỉ định thầu?

  Luật sư cho e hỏi. Trong trường hợp Đơn vị A được UBND huyện X chỉ định thầu thực hiện tư vấn định giá đất. Vì một số điều kiện khách quan, Đơn vị A không thực hiện được thì có thể ủy quyền cho Đơn vị B thực hiện công việc này không?

  E xin cảm ơn!

   
  1435 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn namvu47 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553684   31/07/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Đấu thầu 2013 thì: Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Theo hướng dẫn tại ghi chú số 1 Mẫu số 2 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

  Như vậy, thì người đại diện theo pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh thay mình ký hợp đồng (có thể sử dụng dấu của chi nhánh) và giao cho chi nhánh thực hiện các phần việc của gói thầu như là phân công trong nội bộ công ty. Trong trường hợp này, chủ thể của hợp đồng vẫn là công ty và công ty chịu trách nhiệm đối với chủ đầu tư, bên mời thầu về toàn bộ việc thực hiện hợp đồng của mình.

   
  Báo quản trị |