Có được ủy quyền cho người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #603512 23/06/2023

  Có được ủy quyền cho người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

  Trên thực tế sẽ có một số trường hợp người lao động không thể tự mình làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì quyền lợi này có bị ảnh hưởng hay không, người lao động có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục này thay mình được không?

  Có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không và trong hoàn cảnh nào?

  Theo khoản 3 Điều 29 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về quyền của người lao động thì người lao động có quyền ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Theo đó, tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  - Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

  - Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

  Như vậy, người lao động có thể ủy quyền cho người khác trong các trường hợp nhất định. Ngoài việc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thì người lao động còn có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ trung tâm dịch vụ việc làm mà mình muốn hưởng.

  Người lao động sẽ có thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động và chưa có việc làm khác, để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Lưu ý: Ngoài những trường hợp đặc biệt nêu trên thì người lao động phải tự mình nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng cách nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.

   

  Để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thay cho người khác thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

  Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP, theo đó, để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thay người khác thì cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

  - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu quy định;

  - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

  + Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

  + Quyết định thôi việc;

  + Quyết định sa thải;

  + Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

  + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

  + Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

  + Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với người lao động được bổ nhiệm vào các chức danh quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

  + Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính.

  Theo đó, hồ sơ để người được ủy quyền nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm cùng giống như hồ sơ người lao động sẽ trực tiếp nộp.

  Cho nên người được ủy quyền làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thay cho người lao động khác cần chú ý những giấy tờ cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

   

   

   
  169 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận